Vanaf 2016 heb ik regelmatig studenten begeleid op het MBO. Zowel op fysiek als op mentaal vlak is Alexander Techniek een ideale methode om in te zetten. De studenten waarderen het vanwege het educatieve karakter.
Ik merk dat studenten willen leren over hun lijf. Hoe worden ze een betere waarnemer van hun eigen gebruik en functioneren? Wat zijn de tools om stress / hoge spierspanning naar beneden te brengen?
In het artikel hieronder is te lezen wat de rol van AT is bij ontwikkelings- en leerproblemen. In het kader van Passend Onderwijs is dit artikel zeker interessant te lezen.

De rol van Alexander techniek bij ontwikkelings- en leerproblemen.

Bron: Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk jaargang 49 nr. 11 november 2010 door Anna Bosman

AT heeft een goede invloed op bewustwording, over een goed gebruik van je ‘bewegingsapparaat’. Vandaar dat het nut heeft bij studenten die bijvoorbeeld een enorme groeispurt doormaken of hebben gemaakt en die daardoor ‘onhandig’ bewegen of soms gevoelig zijn voor blessures. Wat ik vaak meemaakt is dat de ‘drive’ die sommige studenten hebben om het ‘goed te willen doen’ hoog is, zo hoog, dat daarmee stress wordt veroorzaakt. Soms resulteert dat zelfs in het hebben van een laag zelfbeeld. Wanneer je de principes van AT leert inzetten kun je jezelf daarin beter aansturen en werk je zo indirect aan o.a. zelfvertrouwen en ook een goede en vrije lichaamshouding.

‘In het boek over AT met de titel ‘Denken en Bewegen’ wordt verteld dat er altijd samenhang is, het fysieke en het mentale aspect hebben invloed op elkaar.
Eigenlijk heel logisch.

‘Denken en Bewegen’ door Elisabeth Langford (uitgeverij: Garant)

Website van de Beroepsvereniging uit Engeland speciaal over Alexander Techniek en educatie: https://education.alexandertechnique.co.uk